Comité De Honor

Comité De Honor

Ilma. Sra. Dña. Marta Madrenas i Mir
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Girona

Excmo. Sr. D. Fernando Marti Scharfhausen
Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear

Excmo y Magfco. Sr. D. Sergi Bonet Marull
Rector de la Universitat de Girona

Ilmo. Sr. D. Pere Vila i Fulcarà
Presidente de la Excma. Diputació de Girona

Sr. D. David Elvira i Martínez
Director del Servei Català de la Salut

Sr. D. Pere Palacín i Farré
Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

Sr. D. John Damilakis
Presidente de la EFOMP

Sr. D. Ramon Gavela González
Director General del CIEMAT

Sr. D. José Adolfo de Azcárraga Feliu
Presidente de la Real Sociedad Española de Física

Sr. D. Juan José Zaballa Gómez
Presidente de ENRESA

Sr. D. Eduardo Montes Pérez del Real
Presidente de UNESA

Sr. D. José L. González Martínez
Presidente de ENUSA

PROGRAMA

Consulta las últimas novedades.